Prawo jazdy B+E - Bełchatów

Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
Kategoria B prawa jazdy uprawnia także do prowadzenia pojazdów z przyczepą, z zastrzeżeniem:

Do prowadzenia pojazdu o masie nieprzekraczającej 3,5 tony z przyczepą inną niż wymienione powyżej, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii BE (B+E).
 

Jak wygląda kurs na prawo jazdy B+E?

Kurs nauki jazdy na kat. BE składa się z:


Po ukończonym szkoleniu otrzymasz wszystkie dokumenty potrzebne do zapisu na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
 

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy B+E?

Zdając egzamin na kat. BE nie podchodzisz do części teoretycznej. Egzamin państwowy składa się wyłącznie z części praktycznej tj. manewrów na placu oraz jazdy z przyczepą po mieście.