Prawo jazdy kat. B Bełchatów

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia pojazdu mechanicznego o masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jak uzyskać uprawnienia?

Dokument prawa jazdy kat. B można otrzymać po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego WORD.
Przed zapisem na egzamin niezbędne jest ukończenie kursu na prawo jazdy kat. B.
Na kurs może się zapisać osoba, która:
  • ukończyła 18 lat
    lub
  • w wieku 17 lat i 9 miesięcy posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
W przypadku braku pełnoletności, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kursant otrzyma nie wcześniej niż w dniu swoich 18-tych urodzin.

Prawo jazdy na samochody osobowe jest zwykle pierwszym uprawnieniem o jakie starają się kursanci. Osoby, które wcześniej otrzymały prawo jazd kat. A nie powinny się martwić. W przypadku niezaliczenia części teoretycznej lub praktycznej egzaminu państwowego na kat. B, nie tracą dotychczas posiadanych uprawnień.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy B?

Kurs na prawo jazdy kat. B składa się z dwóch części:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych (30 x 45 minut): omówienie przepisów ruchu drogowego, zasad jazdy samochodem, pierwszej pomocy oraz egzaminu państwowego
  • 30 godzin zajęć praktycznych (30 x 60 minut): jazda po placu manewrowym i mieście, nabycie umiejętności wykonywania manewrów i bezpiecznego kierowania samochodem osobowym

Na teorii kursanci otrzymują niezbędne materiały teoretyczne oraz testy, pomocne w przygotowaniu do egzaminu państwowego.

Nauka jazdy odbywa się w Bełchatowie  i Piotrkowie Trybunalskim ze szczególnym uwzględnieniem okolic ośrodka egzaminacyjnego. Jazdy prowadzone są po trasach egzaminacyjnych oraz na placu manewrowym identycznym jak na egzaminie państwowym. Jeździmy samochodami Toyota Yaris, takimi jak na egzaminie!

 

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy B?

Zapraszamy do naszego cennika

 

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy B?

Egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B składa się z dwóch etapów:
  • część teoretyczna - przeprowadzany na komputerze test ze znajomości przepisów ruchu drogowego (punktowane pytania testowe - minimum zaliczające egzamin - 68 punktów)
  • część praktyczna - manewry na placu i jazda po mieście

Przy zapisie I wpłata 200,00 zł. Pozostała należność regulowana jest do końca szkolenia.

Zapisz się na kurs