Prawo jazdy D Bełchatów

Jak wygląda kurs na prowjazdy kategorii D?

Kryterium wiekowe do przystąpienia do egzaminu państwowego na kategorię D wynosi 24 lat. Kurs można rozpocząć wcześniej tj. w wieku 23 lata i 9 miesięcy, jednak zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kursant otrzymyma dopiero po ukończeniu 24 lat.

Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kategorii D jest posiadanie prawa jazdy kat. B lub pozytywny wynik egzaminu państwowego na kat. C.

UWAGA! W przypadku niezaliczenia części teoretycznej bądź praktycznej egzaminu państwowego, nie są odbierane zdobyte dotychczas uprawnienia.
 
Kurs składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych (20 x 45 minut) oraz:

Po zakończeniu części teoretycznej kursanci indywidualnie umawiają się na zajęcia praktyczne.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy D?

Egzamin państwowy na prawo jazdy kat. D składa się z dwóch etapów: