Prawo jazdy kat. C Bełchatów


Kategoria ta uprawnia do :

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.
 

Dla osób, które uzyskałykwalifikację wstępnąokreśloną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz aktualnego orzeczenia lekarskiego uprawniającego do kierowania pojazdami. Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych wykładów oraz 30 godzin jazdy samochodem ciężarowym. Jazda obejmuje szkolenie na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim z uwzględnieniem zadań wymaganych na egzaminie państwowym. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z teorii i jazdy.