Prawo jazdy kat. T Bełchatów

Kategoria T umożliwia kierowanie ciągnikiem lub innym pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria T zezwala na kierowanie:
a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).
 

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami wynosi 16 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Egzamin praktyczny na kategorię T polega na:
  • wykonaniu na placu manewrowym 4 zadań egzaminacyjnych
  • jeździe w ruchu drogowym zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.