Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Egzamin Państwowy

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy wystarczy po zdaniu egzaminu wewnętrznego udać się z zaświadczeniem PKK do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.
 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Gliniana 17; 97-300 Piotrków Trybunalski

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: Biuro Obsługi Klienta - 7.30 - 16.00